Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka može obavljati analizu uzoraka sirovog mlijeka iz sustava otkupa (skupne uzorke mlijeka mliječnih grla pojedinih kooperanata) sukladno Uredbi o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka (“Službene novine FBiH“ broj 102/16), na temelju ovlaštenja Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, broj UP-I-03-4-20/1-531/20 od 30.4.2020. godine. Ovaj laboratorij može obavljati fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti sirovog mlijeka, za potrebe proizvođača mlijeka u svrhu samokontrole, ali i u svrhu utvrđivanja i praćenja metaboličko-zdravstvenog statusa mliječnih grla kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somatskih stanica u mlijeku uz mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne žlijezde.

POPIS AKREDITIRANIH METODA:

  1. Određivanje kemijskog sastava mlijeka (udio mliječne masti, bjelančevina i laktoze) spektrofotometrijskom metodom (mid-IR) (BAS ISO 9622:2015) 
  2. Određivanje kemijskog sastava mlijeka (udio suhe tvari i bezmasne suhe tvari) spektrofotometrijskom metodom (mid-IR) (RU-II-2-02) 
  3. Određivanje broja somatskih stanica u mlijeku fluoro-opto-elektronskom metodom (BAS  EN ISO 13366-2:2008/Cor1:2008) 
  4. Određivanje broja mikroorganizama u mlijeku  metodom protočne citometrije  (RU-II-02-04)

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00